Veoautojuht

Kohustused

 • Õigeaegselt ja täpselt tarnida ostjatele üle Eesti kaupu
 • Korraldada ja teostada kaupade laadimist sõidukisse ja mahalaadimist sõidukist
 • Vajadusel toimetada kaubad kliendi poolt määratud kohale
 • Tagada usaldatud veoki nõuetekohane kasutamine ja hooldus

Nõudmised

 • Ostjale orienteeritud, positiivne ja vastutulelik suhtumine
 • B-, C-kategooria juhiluba koodiga 95
 • Individuaalne juhikaart (kiip)
 • Vähemalt 2-aastane kogemus veokijuhina
 • Kogemus kaupade tarnimisel ja mahalaadimisel
 • Hea eesti keele oskus
 • Vene keele oskus on eeliseks

Pakume

 • Huvitavat ja dünaamilist tööd
 • Stabiilset palka ja sotsiaalseid garantiisid
 • Palgatõusu kvalifikatsiooni tõusmisel ja tööstaaži pikenemisel
 • Arengu- ja koolitusvõimalusi