Osakonnajuhataja

Kohustused

 • Kaupluse osakonna töö juhtimine ja korraldamine
 • Müüa kaupu ja teenuseid
 • Hoolida meie klientidest
 • Paigutada kaupu ja hinnasilte
 • Hoida osakonnas korda ja puhtust

Nõudmised

 • Kogemus osakonnajuhatajana või vanemmüüjana DIY segmendis
 • Meeskonna juhtimise kogemus
 • Ostjale orienteeritud, positiivne ja vastutulelik suhtumine
 • Hea eesti keele oskus
 • Vene keele oskus on eeliseks
 • Soov õppida ja omandada uusi teadmisi