Puhastusteenindaja

Kohustused

  • Korra ja puhtuse hoidmine kaupluse ruumides
  • Töö põrandapesuriga

Nõudmised

  • Oskus säilitada puhast ja korras keskkonda
  • Oskus töötada dünaamilises keskkonnas
  • Positiivne ja kliendile orienteeritud suhtumine

Pakume

  • Sotsiaalseid garantiisid
  • Palgatõusu kvalifikatsiooni tõusmisel ja tööstaaži pikenemisel