Majahoidja

Kohustused

  • Hoida kaupluse territooriumil korda ja puhtust

Nõudmised

  • Oskus säilitada puhast ja korras keskkonda
  • Oskus töötada dünaamilises keskkonnas
  • Positiivne ja kliendile orienteeritud isik